خدمات و حمایت ها

خدمات و حمایت ها

مرکز نوآوری به منظورحمایت از نوآوران با ایجاد محیطی مناسب زمینه ارائه امکانات و خدمات ذیل را فراهم نموده است:

  • فضای کار اشتراکی رایگان
  • مشاوره تخصصی و مربی گری توسط صاحبان کسب و کار
  • آموزش های تخصصی کسب و کار
  • تسهیلات مالی بلاعوض تا سقف مشخص
  • امکانات آزمایشگاهی
  • بازاریابی و تبلیغات
  • استفاده از امکانات شبکه همکار و تیم سازی

 


چاپ   ایمیل