واردات و صادرات اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی (بدنسازی) به سایر کالاهای ورزشی (بغیر از پوشاک و کفش ورزشی) (1399-1396)

گزارش آمار مقایسه ایمیزان واردات و صادرات اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی (بدنسازی) به سایر کالاهای ورزشی (بغیر از پوشاک و کفش ورزشی) (1399-1396) مطابق با جدول تعرفه های گمرکی

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز نوآوری فناوری های ورزشی و استخراج اطلاعات از دفتر آمار و اطلاعات گمرک، آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی است گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ­های 1396 تا 1399 منتشر شد.

در این گزارش به آمار مقایسه ای میزان واردات و صادرات اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی (بدنسازی) به سایر کالاهای ورزشی (بغیر از پوشاک و کفش ورزشی) (1396-1399) مطابق با جدول تعرفه های گمرکی پرداخته شده است. میزان دلاری واردات در سال 96 در حدود 1/13 میلیون دلار بوده که این مقدار به ترتیب در سال­ های 97، 98 و 99 مبلغ 7، 7/4 و 2/4 میلیون دلار بوده است که روند کاهشی را نشان می ­دهد.

در مقابل صادرات اشیاء و ادوات برای تمرینات عمومی فیزیکی (بدنسازی) از مبلغ 231 هزار دلار در سال 96 به مبلغ 6/1 میلیون دلار در سال 97 و 9/2 میلیون دلار در سال 98 و مبلغ 4/3 میلیون دلار در سال 99 رسیده است.

همچنین در اینفوگرافی نسبت حجم دلاری واردات و صادرات به کل آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی بجز پوشاک و کفش ورزشی که در دفتر آمار و اطلاعات گمرکی به ثبت رسیده است در قالب دو نمودار گزارش شده است.

Report 09 1400


چاپ   ایمیل