گزارش آمار مقایسه ای میزان واردات و صادرات کنسول های بازی ویدئویی/ دسته برای بازی با رایانه به سایر کالاهای ورزشی (بغیر از پوشاک و کفش ورزشی) (1399-1396)

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز نوآوری فناوری های ورزشی و استخراج اطلاعات از دفتر آمار و اطلاعات گمرک، آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی است گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال ­های 1396 تا 1399 منتشر شد.

در این گزارش به آمار مقایسه ای میزان واردات و صادرات کنسول های بازی ویدئویی/ دسته برای بازی با رایانه به سایر کالاهای ورزشی (بغیر از پوشاک و کفش ورزشی) (1399-1396) مطابق با جدول تعرفه های گمرکی پرداخته شده است. میزان دلاری واردات در سال 96 در حدود 3/6 میلیون دلار بوده که این مقدار به ترتیب در سال­ های 97، 98 و 99 مبلغ 2/1، 4/5 و 4/3 میلیون دلار بوده است که روند با ثباتی را در دو سال آخر نشان می ­دهد.

در مقابل صادرات کنسول های بازی ویدئویی/ دسته برای بازی با رایانه در طی این سال ها چیزی نزدیک به صفر بوده و این به آن معناست که در این نوع از کالاها تنها وارد کننده هستیم.

همچنین در اینفوگرافی نسبت حجم دلاری واردات و صادرات به کل آمار واردات و صادرات کالاهای ورزشی بجز پوشاک و کفش ورزشی که در دفتر آمار و اطلاعات گمرکی به ثبت رسیده است در قالب دو نمودار گزارش شده است.

 

Report 10 1400


چاپ   ایمیل