رشد مورد انتظار مصرف رسانه ورزش بر اساس انواع محتوا

در سال 2020 از رهبران صنعت ورزش در مورد نیروهای بازار که به طور مداوم در حال تغییر شکل چگونگی مصرف محتوای ورزشی هستند، نظرسنجی به عمل آمد. بر اساس یافته ها، پیش بینی می شود توزیع رسانه های ورزشی به شدت تکه تکه و بخش بندی شود و این امر توسط طیف گسترده تری از قالب محتوا، پخش کننده های رسانه، فناوری ها و رفتارهای مصرفی هدایت شده و ادامه یابد. در این بازار پیچیده به طور فزاینده ای، تجزیه و تحلیل پژوهشگران نشان می دهد که ارتباط رو به رشد یکپارچه سازی پلتفرم ممکن است نوعی فشار برای تجمع مجدد و دسترسی به محتوای گسترده تر در اکوسیستم رسانه ای ورزش باشد.

طیف گسترده ای از شرکت های رسانه ای به عنوان یک محرک اثبات شده برای سوق دادن مخاطبان مایل به دستیابی به محتوای برتر ورزشی هستند، اگرچه فقط تعداد کمی از آن ها قادر به پرداخت حق پخش رویدادهای زنده ورزشی خواهند بود.

پلتفرم هایی با فناوری های نوین با توجه به قیمت مناسب، ماهیت درخواستی و محبوبیت روزافزون در بین نسل جدید، برای شرکت های رسانه ای جذابیت محسوسی پیدا کرده و این امر ارزش تجاری آن ها را تایید می کند.

محتوای اصیل، یک بازار شکوفا را شکل می دهد.

  • نفوذ عمیق غول های رسانه ای در بازار، جریانی را موجب شده که در حال شکل گیری مجدد عادات در میان مصرف کنندگان رسانه ای است.
  • در حالی که محتوای زنده به واسطه بحران کووید19 به شدت ضعیف شده است، اما ورزش یک توانایی پایان ناپذیر برای انتقال داستان های الهام بخش و پر محتوا دارد (حتی در کوتاه مدت).
  • با توجه به همگرایی واضح بین عرضه (پتانسیل تولید محتوای عمیق ورزش) و تقاضا (افزایش پیشنهادات پلتفرم های رسانه ای)، انتظار می رود سرعت رشد محتوای ورزشی مورد تقاضا تسریع شود.

Report 27


چاپ   ایمیل