بررسی صنعت پوشاک ورزشی در سال 2020 در دوران پاندمی COVID-19

با نگاهی به گذشته در سال 2020، مدیران در صنعت کالاهای ورزشی دیدگاه­های مختلفی دارند: مانند بسیاری از صنایع، اکثر مدیران گزارش دادند که شرایط یا از سال 2019 بدتر بوده یا بسیار بدتر است، با نزدیک به دو سوم کاهش فروش. با این حال، تعدادی کالاهای ورزشی نسبت به دوران قبل از کرونا مثبت­ تر بودند زیرا در سبد رشد ناشی از همه­ گیری قرار گرفتند. شرکت­ های تولید­کننده پوشاک ورزشی نسبت به بقیه صنایع پوشاک، مقاومت بیشتری در برابر بیماری همه­ گیر کرونا داشته و همچنان نیز عملکرد بهتری دارند.

یکی دیگر از موضوعات مهم افزایش مشارکت زنان در ورزش است. قابل ذکر است، از سال 2019 زنان نسبت به مردان میزان دوندگی (طبق آمار نرم افزارهای جهانی ثبت میزان دوندگی) بیشتری داشته ­اند و کارشناسان معتقدند که زنان صنعت کالاهای ورزشی را با یک فرصت قابل توجه مواجه کرده ­اند. و این فرصت مهم در واقع آن است که مشارکت زنان در بسیاری از ورزش ها در حال افزایش بوده و زنان تمایل بیشتری دارند که ورزش را به عنوان عنصری جدایی ناپذیر برای حفظ سلامتی و تندرستی ببینند. قبل از COVID-19، بخش ورزش زنان در پنج بازار برتر با اختلاف چشمگیرتری از بخش­ های مردان و کودکان برخوردار است. در ایالات متحده، بخش زنان 40 درصد سریعتر از بخش مردان رشد کرده، در حالی که در انگلیس سه برابر سریعتر گسترش یافته است.

جای تعجب نیست که شرکت ­های کالاهای ورزشی که در یک سال گذشته با این فرصت ­های رشد مطابقت داشتند، توانسته ­اند عملکرد بهتری داشته و خود را برای شروع مثبت­ تر سال پیش رو (2021) آماده کنند.

Report 01 1400


چاپ   ایمیل