چالش های اصلی مالکان حق پخش در تدوین استراتژی Esports

ایجاد یک رقابت با ایجاد و برقراری ارتباط با مخاطبان، دو امر برابر نیست. لذا ایجاد یک روایت قوی برای زمینه سازی ورزشکاران، تیم ­ها و رویدادها برای موفقیت در ورزش ­های الکترونیکی یک اصل اساسی است. از طرفی برای انتخاب قالب ­های صحیح رقابت و ساخت یک بستر قوی esports، اعتقاد بر این است که مالکان حق پخش باید به طور مشتاقانه با ذینفعان موجود از جمله شرکای بازی همفکری و همکاری کنند. حال برای دستیابی به چنین اهدافی جهت پایداری، به منابع مالی نیاز است. از آنجا که هنوز مشخص نیست که آیا استراتژی­ های درآمدزایی سنتی صنعت ورزش می­تواند در زمینه ورزش ­های الکترونیکی به ثمر بنشیند یا نه، از همین سو به سازمان­ های ورزشی توصیه می ­شود که مدل ­های کسب درآمد خاص و اختصاصی را طراحی کنند.

در حال حاضر مثال های خوبی وجود دارد که سازمان­های ورزشی (سنتی) از ورزش­ های الکترونیکی و جامعه مخاطبان آن استقبال می­ کنند، البته ما هنوز به پایان این مسیر نزدیک نیستیم. بازی­ ها و ورزش ­های الکترونیکی برای ماندن و توسعه در جامعه و صنعت ورزش با قدرت در حال فعالیت هستند و بسیاری از سازمان ­ها اگر شروع به ارزیابی و در نهایت فعالیت در این بخش نکنند، خود را در معرض آسیب قرار خواهند داد. ارتباط با مخاطبان جوان و دیجیتالی امروز هرگز چالش برانگیزتر نبوده و مشارکت در ورزش های الکترونیکی می­تواند به عنوان درمانی برای آن دسته از شرکت ­هایی که سعی در دستیابی به بهبود مشکلات غیرقابل دسترس دارند، باشد.

براستی باید ایستاد و به عقب برگرشت و دوباره شروع کرد. ارزش ­های قابل توجهی وجود دارد که می­توان در مسیر ایجاد و توسعه ورزش ­های الکترونیکی برای ورزشکاران، تیم­ ها، هواداران، توسعه دهندگان بازی، برندها و شرکای رسانه­ ای خلق نمود.

 

Report 31


چاپ   ایمیل