ساخت مدرن ترین کفش ورزشی دنیا توسط نایک

وزن این کفش‌ها به لطف به کارگیری کفی‌هایی که نایک با استفاده از روش FEA ، آن‌ها را به طور کامل بررسی کرده است، نسبت به مدل‌‌های قبلی ۳۰ درصد کاهش داشته است FEA الگوهای مربوط به اصطکاک کفش را مورد آزمایش و بررسی قرار می‌دهد که این کار به منظور بهینه‌تر کردن محل قرارگیری پا در کفش صورت می‌گیرد و به طراحان اجازه می‌دهد تا عوامل مهم در طراحی کفش، مانند محل قرارگیری میخ‌های کفش را به درستی رعایت کنند. محققان توانستند با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، روش FEA را به مدلی محسوس تبدیل کنند

شرکت نایک اذعان کرد اعضای تیم تحقیقاتی با تکیه بر مدل‌های سه بعدی که برای بررسی و آزمایش میزان اصطکاک ‌کفش ایجاد شده‌اند، توانستند واکنش‌های لحظه‌ای میخ‌های کفش را دریافت کنند. این واکنش‌ها در یک شبیه ساز رباتیک مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مشخص شود کدام یک از میخ‌ها برای چرخش، افزایش سرعت بازیکن یا کاهش سرعت او، بهترین عملکرد را دارند. پس از انجام این کار مشخص می‌شود که بهترین مکان برای قرار‌گیری هر یک از میخ‌ها کدام قسمت است. توجه به این داده‌ها در طراحی این کفش‌ها باعث می‌شود کفش در هر شرایطی عملکرد خوبی داشته باشند که شامل شرایط مختلف زمین بازی (زمین صاف یا ناهموار و یا زمین خشک یا مرطوب، یا زمینی که حالتی بین این دو حالت داشته باشد) و یا شرایط مختلف آب و هوایی است.


چاپ   ایمیل