بازدید مدیر اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مرکز نوآوری فناوری های ورزشی پژوهشگاه

مدیر اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مرکز ملی نوآوری فناوری‌های ورزشی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی دکتر حمیدرضا زرندی مدیر اداره کل فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مهدی شفیعیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی به دعوت از سوی معاونت فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی از مرکز ملی نوآوری فناوری‌های ورزشی بازدید کردند و در جلسه‌ای که با حضور دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه ،دکتر محمد شریعت زاده معاون فناوری پژوهشگاه و دکتر علی کاشی معاون پژوهشی پژوهشگاه برگزار شد درخصوص زمینه های همکاری مشترک بحث و گفتگو کردند.

در این بازدید استارت آپ ها و شرکت های مستقر در مرکز نوآوری پژوهشگاه به معرفی فعالیت های حوزه کاری خود پرداختند و سپس طی جلسه ای محورهای همکاری مشترک مورد مذاکره قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به ماهیت فناوری های ورزشی و بین رشته ای بودن آن و فعالیت های صورت گرفته در دانشکده های مختلف دانشگاه امیر کبیر (مهندسی پزشکی، مکانیک، نساجی و ...) درخصوص اشتراکات کاری فی مابین دو مرکز در خصوص اجرایی شدن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و سرمایه گذاری مشترک در حوزه فناوری های ورزشی تعامل لازم صورت پذیرد.

 در این خصوص برگزاری رویداد های (DEMO DAY) مشترک، شناسایی و سرمایه گذاری مشترک در استارت آپ های مورد توافق، ایجاد فضای کاری فیزیکی مشترک در دو مرکز  و به روز رسانی تفاهمنامه همکاری فی مابین به عنوان اولویت های کاری در دستور کار قرار گرفت.

 

تصاویر

 

 


چاپ   ایمیل