کارگاه آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نخستین کارگاه یک روزة "آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش" را با هدف تکمیل گروه آنالیز پژوهشگاه و کمک به ارتقای عملکرد ورزشکاران و تیم‌های ورزشی برگزار می‌کند. شرکت‌کنندگان در کارگاه در بخش اول با اصول و روش‌های جمع‌آوری داده آشنا می‌شوند و در بخش دوم، روش‌های پردازش داده‌ها را می‌آموزند. بخش بعدی به آنالیز حرکات و تکنیک‌های ورزشکاران اختصاص می‌یابد که عمدتا بر مبنای تحلیل‌های بیومکانیکی استوار است. در بخش پایانی کارگاه، آنالیز بازی و تاکتیک‌های تیم‌های ورزشی مبتنی بر روش‌های آماری و هوش مصنوعی ارائه می‌گردد.

زمان برگزاری کارگاه، 21 آبان 98 اعلام شده و کلیة علاقمندان می‌توانند با مراجعه به آدرس workshop.ssrc.ac.ir، و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 88909509- 88893345 داخلی 444 441 تماس حاصل نمایند.

شرکت‌کنندگان علاوه بر دریافت گواهی شرکت در کارگاه از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مجوز حضور در دورة پیشرفتة آنالیز عملکرد در ورزش را دریافت خواهند کرد.

 

1

 

 


چاپ   ایمیل