شرکتی استارت آپی به دنبال تولید دارو برای شبیه سازی اثرات فعالیت ورزشی برای تولید و بازسازی میتوکندری ها

کمپانی استارت آپی   Epirium Bio با جذب سرمایه به دنبال روشی درمانی و دارویی است که منجر به شروع و افزایش تولید میتوکندری های سلول ها شود. از دست رفتن میتوکندری یکی از عوامل بیماری های انسانی مرتبط با افزایش سن و پیری می دانند. در حال حاضر تنها راهی که می توانیم تولید میتوکندری ها را در بدن بهبود ببخشیم از طریق می باشد.

این شرکت مرحله بالینی، از سال 2017 تاسیس شده است و به طور اختصاصی در مورد زیست شناسی بیوژنز میتوکندری (رشد و تکثیر میتوکندری ها) و عملکرد آن فعالیت می کند.

طی یک دهه گذشته ، تلاش ها برای درک بهتر نقش میتوکندری و بیوژنز میتوکندری در آسیب شناسی بیماری های مختلف شدت یافته است. در شرایط عادی ، میتوکندری به طور طبیعی طی چند هفته از بین می رود و از طریق فرآیندی به نام بیوژنز میتوکندری جایگزین می شود. به عنوان بخشی از فرآیند پیری ، جایگزینی میتوکندری قطع می شود و در برخی بیماری ها ، این کاهش سرعت به سرعت تسریع می شود.

از نظر تاریخی ، ورزش و روزه تنها روشهای شناخته شده ای برای تحریک بیوژنز میتوکندری و کاهش سرعت عملکرد میتوکندری در پیری و بیماری می باشد.

متخصصان این کمپانی ، یک مسیر هورمونی قبلاً ناشناخته را کشف کرده اند که به نظر می رسد یک تعدیل کننده درون زا بیوژنز میتوکندری ( تشکیل میتوکندری جدید) است. از ویژگی های بارز این مسیر هورمونی، تولید میتوکندری های جدید و و عملکردی است که همراه با بازیابی ساختار و عملکرد بافت آتروفی شده می باشد. اتصال این مسیرها یک فرآیند فیزیولوژیکی را تقلید می کند که در پاسخ به فعالیت های ورزشی قابل مشاهده بود.

در گام اول این مطالعه استفاده از دارو برای بیماری هایی مانند دیستروفی عضلانی و هم چنین آتاکسی خواهد بود و در ادامه سعی خواهد شد از این رویکرد برای آهسته کردن یا معکوس کردن بسیاری از بیماری های مرتبط با پیری مانند نارسایی های قلبی، پارکینسون و آلزایمر استفاده شود.

این شرکت استارت آپی در دور اول جذب سرمایه موفق به دریافت سرمایه 85 میلیون دلاری شده است.

 

IMG 20200201 WA0006

IMG 20200201 WA0011

 

IMG 20200201 WA0010

 

 


چاپ   ایمیل