بطری های آب نوشیدنی دومنظوره برای ورزشکاران

Aptonia یک بطری ثبت شده است که به ورزشکار امکان می دهد بین آب ساده و نوشیدنی های ایزوتونیک یکی را انتخاب کند.

سیستم Aptonia’s Double به صورتی طراحی شده است که فقط با تنظیم و انتخاب نوشیدنی موردنظر ورزشکار می‌تواند بین آب و یک نوشیدنی ایزوتونیک جابجا شود.

در طول فعالیت های ورزشی طولانی مدت، نیاز به آبرسانی بین آب و نوشیدنی های ورزشی ممکن است متفاوت باشد، گاهی اوقات دشوار است که ورزشکار نوشیدنی های مختلفی را با خود حمل کنند.

با استفاده از سیستم دوگانهDouble Use ،  ورزشکار می تواند با یک کلیک، نوشیدنی مورد نظر خود را انتخاب کند با استفاده از سیستم غلاف منحصر به فرد، این بطری می تواند بین آب و نوشیدنی های ورزشی قدرتمند دیگر جابجا شود.

در سیستم Aptonia Double Use از "غلاف" استفاده می شود تا اجازه دهد غلظت های مختلف محلول در دسترس ورزشکار قرار بگیرد.

bidon double use noir 700ml

 

72 p1242672 8374229


چاپ   ایمیل