پوشیدنی مراقبتی: نور مرئی برای توانبخشی و تسکین درد ورزشکاران

Carewear Corp Wearable Therapeutics شرکتی مستقر در نوادا است که اولین LED پوشیدنی، بی سیم و ثبت شده در FDA را برای ورزشکاران در تمام رشته های ورزشی تولید کرده است. این پارچه تولید شده برای کاهش درد و بهبود بازیابی بافت با افزایش گردش خون و افزایش دمای بافت ، نور آبی و قرمز ایجاد می کند. این بدان معنی است که کاربران، صرف نظر از سطح مهارت ورزشی یا تمرین ورزشی، می توانند سرعت بهبودی خود را افزایش دهند و با سرعت بیشتری به ورزش خود بازگردند. پوشیدنی مراقبتی لزوماً پوشیدنی ورزشی نیست، اما به طور قطع برای ورزشکاران در تمام سطوح کاملاً متناسب است.

901 main

 

00118 PSISDG10861 108610D page 2 4

 

Picture1


چاپ   ایمیل