اکوسیستم سرمایه گذاران فعال در حوزه فناوری های ورزشی جهان در سال 2021

اخبار بازدید: 161

بر اساس گزارش های منتشر شده آمریکای شمالی با 27، آسیا و اقیانوسیه با 7 و اروپا با 9 نهاد سرمایه گذار، مجموع 43 سازمان سرمایه گذاری رسمی ثبت شده در حوزه فناوری های ورزشی دنیا را پوشش می دهند.

در آسیا سرمایه گذران در کشورهای هند، هنگ کنگ و استرالیا و در اورپا در انگلیس و فرانسه آلمان و روسیه مستقر شده اند.

 

eco

چاپ