تکنولوژی ها (فناوری های) ورزشی جهان در سال 2021 در یک نگاه

بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده تا آخر مهرماه 1400 بیش از 8/3 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های صورت گرفته در کمپانی‌های مستقر در آمریکا می باشند. همچنین استارت آپ ها و کمپانی های تولید محتوی ورزشی و هواداری، بیش از 1/4 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده اند.

در سال 2021 بیش از 11 کمپانی جدید به دسته یونی کورن (تک شاخ) ها وارد شده اند و مجموعاً 30 کمپانی یونی کورن در حوزه فناوری های ورزشی دنیا وجود دارد.

در بررسی روند کمپانی ها و استارت آپ های فعال در حوزه فناوی های ورزشی در سال 2021، موارد مرتبط با فیتنس و آمادگی جسمانی 4/3 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته اند.

ffff


چاپ   ایمیل