اکوسیستم تکنولوژی و فناوری های ورزشی در آسیا- اقیانوسیه در سال 2021

اکوسیتم فناوری های ورزشی در منطقه آسیا و اقیانوسیه هر چند در مقایسه با اورپا و آمریکا نوپا می باشد، اما در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است و نوید بخش آینده ای روشن برای آسیا می باشد. بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده، بیش از 14 نهاد و سازمان در بخش های سرمایه گذاری و شبکه سازی، مراکز رشد و برنامه های شتابدهی و نوآوری ها و ابتکارات مشغول به فعالیت هستند.

عمده این مراکز در آسیای شرق و جنوب شرقی و در کشورهایی همچون ژاپن، چین، سنگاپور و هند قرار گرفته‌اند.

ecosystem


چاپ   ایمیل