معرفي كاف هوشمند تمرينات BFR در نمايشگاه تكنولوژي هاي الكترونيك 2020 (CES)

تمرينات ورزشي با محدود کردن جریان خون (BFR)
عمل محدود کردن ايمن جریان خون وریدی (سياهرگي) در عضله در حال فعاليت ورزشي است، اما در عين حال اجازه می دهد جریان خون شریانی (سرخرگي) عضله در جريان باشد. در نتيجه انجام تمرينات BFR توانایی خروج خون سياهرگي از عضله حين فعاليت به طرز چشمگیری کاهش يافته (ايجاد حوزچه خوني) و در نتيجه استرس متابولیک و تورم سلولی بسیار افزایش می یابد و منجر به افزایش هورمون رشد ، هایپرتروفی و قدرت عضلاني مي شود.
BFR شيوه نوين تمرينات ورزشي هم در ورزشكاران سالم و هم در دنیای توانبخشی قابل استفاده است. تا پيش ازاين، هفته ها و ماه ها طول می کشيد تا بیماران بعد از اعمال جراحی بتوانند تمرينات مقاومتي و كار با وزنه خود را با 70 تا 80 درصد از 1 تکرار بيشينه شروع کنند و ورزشكاران با آتروفي يا تحليل عضلاني و افت عملكرد شديد مواجه مي شدند.
BFR ورزشكار را قادر می سازد که با انجام تمرينات كار با وزنه با شدت 30-40٪ از يك تکرار بيشينه، همان نتایج تمرين با شدت بالا را کسب كند. به همین دلیل ، بیمار می تواند خیلی زودتر تمرينات و برنامه هاي توانبخشی را شروع کند، قدرت خود را دوباره به دست آورده، از آتروفی (تحليل) عضلاني جلوگیری کند و سريع تر به عملکرد اوليه و قبل از جراحي خود بازگردد.
اين دستگاه توسط كمپاني smart tools با قيمتي حدود 350 دلار پيش فروش شده است.


1

2

3

4

5


چاپ   ایمیل