ساعت های راهنمای On Tracks: هدایت بدون صفحه، بدون نقشه، بدون صدا

ساعت های On Tracks درسال 2016 در مارسی به دلیل نیاز به یک سیستم هدایت ساده برای دوندگان تاسیس شد. فیلیپ بنیان گذار این موسسه، می خواست بدون هیچ گونه راهنمای صوتی اطلاعاتی در مورد مسیر حرکت خود بدست آورد زیرا فکر می کرد که این (راهنمای صوتی) باعث حواس پرتی می شود و تجربه دویدن در طبیعت را خراب می کند. راه حل این مشکل ساعت های راهنمای On Tracks است. این مجموعه شامل دو عدد ساعت است که باید دقیقاً مانند یک ساعت هوشمند به مچ دونده متصل شوند. قبل از شروع به دویدن، دونده باید مسیری را که می خواهد از برنامه On Tracks انتخاب کند. با استفاده از این اطلاعات، ساعت ها دونده را با ارتعاشات به چپ یا راست راهنمایی می کنند تا بداند چه زمانی باید بچرخد. On Tracks به زودی ساعت های مخصوص موتورسیکلت و دوچرخه را نیز در اختیار شما قرار می دهد که امکان سواری ایمن را بدون نیاز به توقف برای بررسی نقشه فراهم می کند.

 

81 FFNQinPL. AC SY606

 

onTracks GuideWatches 1

 

Bracelets onTracks update avec fond


چاپ   ایمیل