Sport Startup Talks

گفتگوی زنده اینستاگرامی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع راه اندازی استارت آپ درحوزه علوم و فناوری ورزشی، در تاریخ شنبه 4 مردادماه، ساعت 18 برگزار خواهد شد.

همچنین "آسان اسپرت" نیز به عنوان یکی از استارت آپ های موفق حوزه ورزش که در زمینه رزرواسیون اماکن ورزشی فعالیت می کند، معرفی خواهد شد.

در این گفتگو، دکتر محمد شریعت زاده "معاون فناوری و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی" و آقای حسن جلالی "مدیر استارت آپ آسان اسپرت"، توضیحات مربوطه را ارائه خواهند کرد.


چاپ   ایمیل