Sport Startup Talks 5

پنجمین گفتگوی زنده اینستاگرامی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع راه اندازی استارت آپ در حوزه علوم و فناوری ورزشی، در تاریخ چهارشنبه 19 شهریورماه، ساعت 18 برگزار خواهد شد.

همچنین "شرکت الماس ورزش پارس" نیز به عنوان یکی از استارت آپ های موفق حوزه ورزش که در زمینه تولیدات تجهیزات کراس فیت و نسل نوین باشگاه های هوشمند فعالیت می کند، معرفی خواهد شد.

در این گفتگو، دکتر محمد شریعت زاده "معاون فناوری و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی" و آقای دکتر داود محسنی نیا "مدیر عامل شرکت الماس ورزش پارس"، توضیحات مربوطه را ارائه خواهند کرد.

لینک مشاهده این گفتگو در اینستاگرام


چاپ   ایمیل