گفتگو زنده اینستاگرامی با استارت آپ متریکا مرجع آماری فوتبال ایران

ششمین گفتگوی زنده اینستاگرامی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع راه اندازی استارت آپ در حوزه علوم و فناوری ورزشی، در تاریخ پنج شنبه 11 دی ماه 1399 ساعت 19:30 برگزار خواهد شد.

همچنین "متریکا، مرجع آماری و فنی فوتبال ایران" نیز به عنوان یکی از استارت آپ های موفق حوزه ورزش که در زمینه "بازی اعداد، فوتبال از دریچه ریاضی" است، معرفی خواهد شد.

در این گفتگو، دکتر محمد شریعت زاده "معاون فناوری و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی" و آقای رضا عباس زاده "موسس و رئیس هیئت مدیره متریکا"، توضیحات مربوطه را ارئه خواهند کرد.

 

لینک مشاهده این گفتگو در اینستاگرام


چاپ   ایمیل