Startup Talks

گفتگوی زنده اینستاگرامی توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با موضوع هایپوکسی در ورزش، در تاریخ چهارشنبه ۲۵ تیر ماه، ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
‍‍
همچنین "دستگاه شبیه‌ساز تمرین در ارتفاع سینرمی" نیز به عنوان یکی از استارت‌آپ‌های مورد حمایت مرکز نوآوری فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی معرفی خواهد شد.
‍‍
در این گفتگو، دکتر محمد شریعت‌زاده "معاون فناوری و عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی" و دکتر علی پورخلیل "فوق دکترای مهندس پلیمر از آلمان و مدیر استارت‌آپ سینرمی"، توضیحات مربوطه را ارائه خواهند کرد.
‍‍‍

لینک شرکت در این گفتگو: Page: http://instagram.com/ssrc.ac

 


چاپ   ایمیل