شرکت Vald Health، محصول ForceDecks Mini را برای ارزیابی های ورزشی قابل حمل راه اندازی می کند.

اخبار بازدید: 200

شرکت Vald Health بخشی از Vald است که محصولات مختلف ارزیابی و نظارت بر حرکات را توسعه داده است از جمله: Nordbord (تست همسترینگ)، ForceFrame (تست قدرت)، HumanTrak (تجزیه و تحلیل حرکت)، TeleHab (نسخه تمرین) وForceDecks (سیستم صفحه نیروی دوگانه).

همه این محصولات را می توان در محیط های ارزیابی عملکرد ورزشی استفاده کرد، چیزی که ValdPerformance  بر آن تمرکز می کند. همچنین می‌تواند در یک محیط بالینی که حوزه aldHealth است نیز استفاده شود. این موضوع اغلب در مورد اکثر محصولات فناوری ورزشی صدق می کند که آنها معمولا می توانند در برنامه های بهداشتی نیز به کار گرفته شوند و محصولات فناوری بهداشتی گاهی اوقات به برنامه های ورزشی منتقل می شوند.

13q

کیف حملForceDecks

در سال 2018، Vald فناوری NMP را خریداری نمود و سازندگانForceDecks، یک سیستم صفحه‌ای نیروی دوگانه را برای ارزیابی عملکرد عصبی عضلانی ایجاد کردند. یکی از ویژگی های کلیدی (یا تمایز) این سیستم صفحه ای با نیروی دوگانه (در مقایسه با دیگر سیستم های صفحه نیرو در بازار) توانایی اندازه گیری نیروهای هر اندام (پای) یک ورزشکار به صورت جداگانه می باشد. این سیستم همچنین دارای نرم افزاری است که به سرعت معیارهای کلیدی را برای هر آزمون، اندازه گیری، پردازش، تحلیل و ارائه می کند. قبلا دو نسخه از سخت افزار وجود داشت ForceDecks Max)و(ForceDecks Lite که از نظر وزن و مساحت در ابعاد کوچکتری بودند.

اخیرا ValdHealth،ForceDecksMini را راه اندازی کرده است تا ارزیابی های قابل حملی را برای متخصصان بهداشت یا توانبخشی ارائه دهد. ForceDecks Mini با وزن تنها 5 کیلوگرم در هر صفحه و بسته بندی شده در یک کیف کوچک ساخته شده اند، این امر باعث می شود تا متخصصان فیزیوتراپی راحت‌تر بتوانند ارزیابی خود را برای مشتریان (چه آزمایشات خارج از خانه و چه حتی مراجعه به منزل برای مراجعین مسن‌تر) انجام دهند.

در عین حال، سیستم Mini همان میزان نمونه برداری (1000 هرتز) را با سیستم های بزرگتر حفظ می کند و توسط نرم افزار مشابه پشتیبانی می شود تا پزشکان بتوانند به دقت و قابلیت اطمینان آن اعتماد کنند.

 

14q

چاپ