پرچم الکترونیک داوران فوتبال

نام واحد فناور:  
ایده محوری: پرچم ویبره کمک داوران فوتبال
مدیر واحد: محمد همتی
پست الکترونیکی:  
وب سایت:  
   

 

پرچم الکترونیک داوران فوتبال با هدف ارتباط و تعامل بیشتر تیم داوری مسابقات فوتبال و افزایش دقت در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 با توجه به این که تنها 3 برند در خارج از کشور در زمینه ساخت این پرچم فعالیت می کنند، پژوهشگاه علوم ورزشی با حمایت انجام شده و همکاری با بخش خصوصی اقدام به طراحی و ساخت نمونه با کیفیت این پرچم نموده است.

علاوه بر ویژگی های رایج موجود در نمونه های خارجی، این طرح شامل ارسال سیگنال رادیویی هشدار برای داور وسط در قالب صدای بوق ویبره، صورت می پذیرد.

با نوآوری های انجام شده 2 ویژگی منحصر به فرد در آینده نزدیک به این پرچم اضافه خواهد شد:

1- مجهز شدن با نور لیزر برای مشخص کردن فاصله قرار گیری مدافعین توسط کمک داور و مشخص کردن بازیکن قرار گرفته در آفساید

2- اضافه شدن سیستم GPS برای پایش عملکرد فیزیولوژیکی داوران شامل مسافتی که داوران در طول مسابقه دویده اند، سرعت، شتاب، مکان قرار گیری داوران، مقایسه آمادگی بدن داور در دو نیمه مسابقه فوتبال

 

پرچم 1

پرچم 2

 

 

 

 


چاپ   ایمیل