شماره تلفن های داخلی مرکز نوآوری

ردیفنام خانوادگیداخلی
 
1خانم پیرعلایی101
2آقای دکتر شریعت زاده102
3آقای دکتر زارعیان103
4آقای مهندس هوش افزا104
5خانم توانگر105
6آقای دکتر سررشته داری106
7خانم مهندس متین نیکو107
8سامانه با مربی108
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۴۰۱