ارسال طرح

تعداد بازدید:۲۱۳۹

دانلود فرم پذیرش

  • خواهشمند است پس از تکمیل دقیق فرم پیوست، به آدرس sport.tech@yahoo.com ارسال نمایید.
  • در صورت تایید اولیه، از متقاضی برای جلسه ارائه حضوری، دعوت به عمل می آید.
آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱