کارگاه ها

تعداد بازدید:۲۶۷۶

کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه، برای آنالیز و استخراج اطلاعات فوتبال
برگزار کنندگان: مرکز نوآوری و شتابدهی پژوهشگاه علوم ورزشی - متریکا
22 تیرماه 1401


فیلم های مربوط به بخش عملی کارگاه آنالیز فوتبال
دانلود فیلم بخش عملی دانلود فایل ◄
فایل خام اکسل برای ثبت اطلاعات دانلود فایل ◄

کلید واژه ها: فایل دانلود فایل بخش دانلود فایل دانلود بخش دانلود بخش کارگاه آنالیز اطلاعات

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۱