خدمات و پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۲۴۲
  • دوره های و کارگاه های مرتبط با کسب و کارهای ورزشی
  • فضای کاری اشتراکی
  • بازاریابی و تبلیغات
  • تسهیلات مالی
  • امکانات شبکه سازی و تیم سازی
  • مشاوره و راهنمایی و منتورینگ تخصصی 
  • شرکت در نمایشگاه های تخصصی مرتبط با علوم و فناوری های ورزشی
  • معرفی به سرمایه گذاران
     
آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱