مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش دانلود فایل


کارگاه ها

کارگاه آشنایی با مفاهیم پایه، برای آنالیز و استخراج اطلاعات فوتبال برگزار کنندگان: مرکز نوآوری و شتابدهی پژوهشگاه علوم ورزشی - متریکا 22 تیرماه 1401 فیلم های مربوط به بخش عملی کارگاه آنالیز فوتبال دانلود فیلم بخش عملی دانلود فایل ◄ فایل خام اکسل برای ثبت ...