مطالب مرتبط با کلید واژه

حمایتدستگاه شبیه ساز ارتفاع _ سینرمی

دستگاه شبیه ساز ارتفاع _ سینرمی

سینرمی اولین دستگاه شبیه ساز ارتفاع تولید ایران می باشد که توسط یک تیم متخصص و با نظارت و حمایت پژوهشگاه علوم ورزشی ساخته شده و قرار است انشاالله در مسابقات جهانی و المپیک به یاری ورزشکاران کشور عزیزمان بیاید.  سینرمی ...