مطالب مرتبط با کلید واژه

هیأت علمی


بهترین راه برای دستیابی به مرجعیت علمی، سرمایه‌گذاری در علم و فناوری است
وزیر علوم، در افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار:

بهترین راه برای دستیابی به مرجعیت علمی، سرمایه‌گذاری در علم و فناوری است

«وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» بهترین راه برای دستیابی به مرجعیت علمی را سرمایه‌گذاری در علم و فناوری دانست و گفت: اگر شرایطی را مهیا کنیم و سرمایه‌گذاری شایسته‌ای در علم و فناوری داشته باشیم، به طور حتم مشکل اشتغال حل خواهد شد و به دنبال آن سایر مسائل هم حل خواهد شد.

ادامه مطلب