مطالب مرتبط با کلید واژه

سیستم


Playpulse One

Playpulse One گالری

Playpulse One دستگاهی که بازی و دوچرخه ورزشی ثابت را با هم ترکیب می کند.

ادامه مطلب
فناوری جدید در شنا

فناوری جدید در شنا گالری

یک فناوری جدید شامل یک بیسیم در دست مربی و یک گیرنده که توسط شناگر حمل می‌شود، امکان صحبت و آموزش شناگر توسط مربی را در حال شنا کردن فراهم می‌کند.

ادامه مطلب