اخبار و رویدادها - آرشیو

پروژه Movesense

پروژه Movesense

پروژه Movesense برنامه ای برای مطالعه بار تمرین و توسعه یک نرم افزار تجزیه و تحلیل تمرینی جدید را در بر می گیرد.

ادامه مطلب