اخبار و رویدادها - آرشیو

فناوری جدید در شنا

فناوری جدید در شنا گالری

یک فناوری جدید شامل یک بیسیم در دست مربی و یک گیرنده که توسط شناگر حمل می‌شود، امکان صحبت و آموزش شناگر توسط مربی را در حال شنا کردن فراهم می‌کند.

ادامه مطلب