اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست تخصصی توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ورزش ایران برگزار شد

نشست تخصصی توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ورزش ایران برگزار شد گالری

نشست توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ورزش ایران، توسط «پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان این حوزه، برگزار گردید.

ادامه مطلب