اخبار و رویدادها

پروژه Movesense

پروژه Movesense

پروژه Movesense برنامه ای برای مطالعه بار تمرین و توسعه یک نرم افزار تجزیه و تحلیل تمرینی جدید را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
Echelon

Echelon

Echelon رقابت Peloton با دوچرخه های جدید جذاب می کند.

ادامه مطلب