تکنولوژی های ورزشی در بسکتبال

از اولین مصداق های ورود تکنولوژی به ورزش ثانیه شمار پرتاب در بسکتبال است. این تکنولوژی برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ و بعد از بازی کسل کننده بین تیم های لیکرز و پیستن که با نتیجه ۱۹-۱۸ پایان یافت معرفی شد. در این تکنولوژی ثانیه شماری در بالای هر یک از سبد ها قرار داده شده و در صورتی که تیم مالک توپ در ۲۴ ثانیه ای که توپ را در اختیار دارد اقدام به پرتاب نکند آلارمی به صدا در می آید و اعلام می کند که فرصت تیم مالک توپ پایان یافته است.