تردمیل ضد جاذبه برای توانبخشی، کاهش وزن در افراد بسیار چاق، افراد دارای آرتروز و ...