کفش هوشمند نایکی ترکیبی از فناوری سخت افزاری و نرم افزاری برای بستن بند کفش

کفش هوشمند نایکی Adapt Huarache ترکیبی از فناوری سخت افزاری و نرم افزاری برای بستن بند کفش.
کاربر می تواند با نصب برنامه Nike Adapt از طریق موبایل خود، بند کفش را بدون دخالت دست باز و بسته کند.